Metsäenergian ja haketuksen ammattilaiset Joensuusta

Väli2


Palvelut


Sekeran erinomaisen logistiikan ansiosta, metsäyhtiöiden tienvarsivarannoista muovautuu oikea-aikaisia ja -laatuisia puupolttoaineita voimalaitoksille.

Palvelukokonaisuuteemme kuuluu:

• Hakkuutähteiden ja rankojen haketus tienvarressa/terminaalissa
• Kantojen murskaus terminaalissa
• Terminaaliurakointi
• Kuoren murskaus
• Kierrätyspuun murskaus
• Kuljetukset lämpö- ja voimalaitoksille